วัน/เดือน/ ปี : $today_date"; ?>

แจ้งข่าว /หนังสือราชการทั่วไป

ประชุมคัดเลือกนักเรียนดีเด่นในด้านต่างๆ วันที่ 11กุมภาพันธ์ 2556 ห้อง 216 เวลา 16.00น.
แผนที่ขอเส้นทางเยี่ยมบ้านนักเรียน

อีเมลล์หัวหน้าระดับชั้นม.4 (tawee_ubu@yahoo.co.th)

ภาพการเข้าค่ายอบรมนักเรียนระดับชั้น ม.4(ห้องเรียนสีขาว) วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 08.00น.- 16.00น.
เข้าค่ายอบรมนักเรียนระดับชั้น ม.4(ห้องเรียนสีขาว) วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 08.00น.- 16.00น.
นักเรียนแต่งชุดโปโล
อาจารย์ที่ปรึกษาแต่งกายชุดโรงเรียน(น้ำเงิน)
เข้าค่ายอบรมนักเรียนระดับชั้น ม.4(ห้องเรียนสีขาว) วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 08.00น.- 16.00น.
ประชุมผุ้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.4 วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00น.- 12.00น.
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 12มิถุนายน 2555 ห้อง 324 เวลา 16.00น.
รายชื่อครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555

รายงานผลการร่วมกิจกรรมระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2555

WEB LINKS_SKW2555
แนะนำโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ประชุมผู้ปกครอง
กิจกรรมนักเรียน

ระบบตรวจสอบข้อมูลครู /ผู้ปกครอง /นักเรียน
เข้าระบบตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบตำแหน่งจากมือถือ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลิินิวส์
มติชน
แนวหน้า
สยามรัฐ


Facebook_Dr.tawee