วัน/เดือน/ ปี : 16-May-2021


บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ฟิสิกส์2) เรื่อง คลื่นกล


พัฒนาระบบโดย ครูทวี มณีนิล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28


ตรวจดูรายชื่อผู้เข้าเรียนบทเรียนเรื่อง คลื่นกล
พบกับบทเรียนออนไลน์บน Web site เพื่อการศึกษา...โดยครูทวี มณีนิล
ติดต่อ.../ครูทวี มณีนิล