วัน/เดือน/ ปี : 23-Jun-2018


ระบบลงทะเบียนเรียนเสริมความรู้วิชาฟิสิกส์ผ่านเว็บไซต์


พัฒนาระบบโดย ครูทวี มณีนิล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ 33000 Tel. 045-634038


ตรวจดูรายชื่อผู้เข้าเรียนบทเรียนการทดลองทางฟิสิกส์

เข้าสู่กิจกรรมการทดลองทางฟิสิกส์